Betonivuori Oy panostaa henkilökunnan koulutukseen – Koulutuksen kautta turvalliseen työpäivään

Monilla toimialoilla turvallisuudesta huolehtiminen on jo hyvin keskeinen asia ja tavoite on tietysti kaikilla nolla tapaturmaa vuodessa. Myös logistiikka-alalla on tapahtunut ja tehty paljon työturvallisuuden saralla ja suuntaus alkaa olla hyvinkin työturvallisuusmyönteinen.

Varsinkin uudemmat työntekijät ovat sisäistäneet vastuuta omasta, mutta myös toisten turvallisuudesta työpaikoilla ja työmailla. Niin kuin muillakin toimialoilla, myös betonialalla koulutus on avainasemassa muuttamaan asenteita ja tapoja työturvallisempaan suuntaan, jota kautta itse työturvallisuuskin lisääntyy. 

Betonivuori päätti alkuvuoden 2022 teemaksi henkilökunnan työturvallisuuden, työhyvinvoinnin sekä koulutuksen edistämisen. Kuljettajien koulutuksissa päätavoitteena on parantaa työntekijöiden pätevyyttä, työn arvostusta ja alan työturvallisuutta, joten päätimme järjestää koulutuspäiviä teemoilla valmisbetonin autoilijakoulutus, kuljettajan turvallinen työpäivä sekä ennakoiva ajo, joista kuskit saivat myös arvokkaat direktiivipäivät. 

Työturvallisuudesta on säädetty laissa ja sen tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita, mutta paine ja vaatimukset turvallisesta työskentelystä tulevat nykyisin monelta muultakin suunnalta. Betonintoimittajilla ja työmailla on omat vaatimuksensa, joihin jokaisen on mukauduttava, ja edistettävä asiaa omalta osaltaan. Betonivuori halusi osallistua turvallisuuskulttuurin edistämiseen, joten kevään koulutuksissa käytiin läpi esimerkiksi kuskien turvallista toimintaa valmisbetonitoimittajien tehtailla, työturvallisuutta, erilaisten riskien tunnistamista niin työmailla kuin liikenteessä, työhyvinvointia, kuljettajan asiakaspalvelua, toimintaa vaaratilanteessa sekä taloudellista ajotapaa. 

Perehdyttäminen ja työhönopastus ovat tärkeä osa ennakoivaa työsuojelua. Uusien rekrytointien kautta olemme Betonivuorella saaneet hiottua perehdytysmateriaalin ja -toiminnan koko ajan tehokkaammaksi ja käytännönläheisemmäksi, unohtamatta työnantajan sekä työntekijän näkökulmaa. Työnantaja haluaa uuden työntekijän mahdollisimman nopeasti kentälle itsenäiseen työskentelyyn ja työntekijä toivoo kattavan perehdytyksen turvalliseen työskentelyyn. Intressit ovat yhteneväiset, näkökulma vain eri. Nykypäivän kustannustehokkuuden vaatimukset ovat kovat, joten uusi työntekijä on saatava kentälle nopeasti, unohtamatta turvallisuutta. Vastuu turvallisuudesta on meillä kaikilla ja se on hyvä jokaisen ymmärtää jo oman turvallisuutensakin kannalta. Se kuka kantaa vastuun, ei estä onnettomuuksia. 

Kyse on turvallisuuskulttuurista, jota Betonivuori haluaa omalla toiminnallaan edistää.