Betonivalut

Kiho-hankkeella vauhtia moderniin toiminnanohjaukseen

Viimeisen vuoden ajan Betonivuorella on keskitytty vanhojen käytäntöjen kehittämiseen ja uudistamiseen sekä erityisesti niiden sähköistämiseen. Halusimme tuoda Betonivuoren digiaikaan hyödyntämällä digitaalisia työkaluja, joilla vähennämme manuaalisen työn sekä inhimillisen virheen määrää jokaisessa vaiheessa asiakkaan tarjouspyynnöstä laskun lähettämiseen, samalla tehostaen jokaista työvaihetta ajallisesti ja laadullisesti.

Tähän kokonaisvaltaiseen prosessiin valitsimme yhteistyökumppaniksemme Kiho Oy:n Suomen Savosta. Kihon avulla saamme telematiikan lisäksi työajan seurannan, laskutuksen sekä liiketoiminnan dynaamiset tilastot reaaliajassa käyttöömme. 

Kihon myötä työajanseuranta tapahtuu täysin sähköisesti sovelluksen tai selaimen kautta tabletilla, puhelimella tai tietokoneella. Työntekijät voivat itse seurata työaikaansa, josta he myös näkevät päivätasolla kaikki kertyneet työtunnit, korvaukset ja lisät. 

Työajan seuranta on tällöin läpinäkyvää molemmin puolin, mikä tutkitusti edistää työhyvinvointia ja työssä viihtymistä. Päivän työt näkyvät jokaiselle omassa työlistassa, johon he voivat myös luoda itse tehtäviä. Tehtävien suorittaminen on nopeaa ja helppoa. 

Kihon avulla viemme automaatiotasoa koko ajan pidemmälle, jolloin vähennämme paperisia tositteita sekä säästämme henkilökunnan työaikaa; luonto ja Betonivuori kiittävät. Kunnianhimoinen tavoitteemme tulevaisuudessa on täysin paperiton työskentely. Kalustonhallinnan peruspilarina pyörii karttatoiminto, joka muun muassa toimii kuskille reittioppaana, mahdollistaa ajojärjestelijälle ajoneuvojen reaaliaikaisen seurannan sekä helpottaa esimerkiksi valujen tietojen jäljittämistä laskutusta varten. 

Digitalisaation myötä panostamme myös asiakkaiden tarpeiden syvällisempään ymmärtämiseen ja sitä kautta rakennamme sähköisistä ja fyysisistä toiminnoista asiakkaan hyötyjä palvelevan luontevan kokonaisuuden. Paras vakuutus tulevaisuuteen on jatkuva itsensä kehittäminen, jota mekin Betonivuorella vaalimme.


”Digitalisaation myötä panostamme myös asiakkaiden tarpeiden syvällisempään ymmärtämiseen ja sitä kautta rakennamme sähköisistä ja fyysisistä toiminnoista asiakkaan hyötyjä palvelevan luontevan kokonaisuuden.”

Salla Takala, Betonivuori Oy

Toimintojen digitalisointi on mitä suurimmassa määrin upea mahdollisuus niin yritykselle kuin henkilökunnan omalle osaamiselle ja työuralle. Työelämässä muutos ei ole koskaan kivuton, mutta yhdessä innovatiivisen henkilökuntamme kanssa löydämme oikeat ratkaisut. Olennaista on irrottautua vanhojen käytänteiden kahleista ja pohtia, kuinka digitalisaatio tulee muuttamaan toimialaamme ja omaa liiketoimintaamme.

Olemme haastaneet itsemme ja alalla vallitsevat perinteiset toimintatavat ja otamme edelläkävijänä harppausaskelia kohti uusia toimintamalleja. Yhä on paljon tehtävää, mutta muutos on jo alkanut. Kehitys on itseään ruokkiva ilmiö, jonka me Betonivuorella pidämme jatkuvassa käyntitilassa.